Liên đội trường TH Đại Đồng phát động và đăng kí thực hiện ATGT năm học 2020-2021.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của PGD&ĐT về việc thực hiện đảm bảo ATGT trong trường học;

Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng đội huyện về việc thực hiện Cổng trường An toàn giao thông.

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020, Liên đội TRường TH Đại Đồng tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn giao thông và phát động đăng kí thực hiện ATGT năm học 2020-2021.

Thầy Nguyễn Hữu Cường TPT Đội phát động ATGT

 Trong buổi phát động, cô giáo Nguyễn Thị Hoa- BTCB-Hiệu trưởng  trường; Trưởng ban ATGT đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường “Tham gia giao thông văn minh và an toàn”; xây dựng Cổng trường an toàn, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông; đồng thời đại diện các tổ chức, đoàn thể, các lớp trong nhà trường ký cam kết thực hiện tốt về ATGT năm học 2020-2021.

Kết thúc buổi lễ, Giáo viên và đại diện các lớp lên thực hiện kí cam kết thực hiện tốt ATGT trong năm học.

Giáo viên và học sinh đăng kí cam kết thực hiện ATGT