Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2020 04/12/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh TH
Thông tư 32 26/12/2018 Thông tư, Chương trình GDPT 2018- Môn Công nghệ
Thông tư 32 26/12/2018 Thông tư, Chương trình Môn GDTC theo TT 32/TTBGDDT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên