SAO CHÉP MÀU

SAO CHÉP MÀU

Lượt xem:

...
Bài giảng môn Tập đọc-Lớp 5

Bài giảng môn Tập đọc-Lớp 5

Lượt xem:

...
Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Lượt xem:

...
Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Lượt xem:

...
GIÁO ÁN LỚP 3

GIÁO ÁN LỚP 3

Lượt xem:

...
bài giảng

bài giảng

Lượt xem:

...
CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao động sản xuất, Lý luận gắn liền với thực tiễn, GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội.   ...