Trang: LT&câu tuần 9

Trang: LT&câu tuần 9

Lượt xem:

...
Trang: Toán luyện tập chung tuần 5

Trang: Toán luyện tập chung tuần 5

Lượt xem:

...
Trang: Toán luyện tập chung tuần 4

Trang: Toán luyện tập chung tuần 4

Lượt xem:

...
Trang: Tập đọc VN đất nước con người

Trang: Tập đọc VN đất nước con người

Lượt xem:

...
SAO CHÉP MÀU

SAO CHÉP MÀU

Lượt xem:

...
Trường TH Nam Trân tham gia Ngày hội sách năm 2019.

Trường TH Nam Trân tham gia Ngày hội sách năm 2019.

Lượt xem:

Chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ VI ( 21/4) . Ngày 20 và 21/4  Trung tâm VHTT; Truyền thanh truyền hình và Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc tổ chức Ngày hội sách năm 2019. Đến với ngày hội đơn vị Nam Trân  tham gia 3 nội dung đó là: Trưng bày sách; tuyên truyền giới thiệu sách và tiếng hát học sinh.  Sau những ngày khổ luyện... ...
Dạy phép chia như thế nào?

Dạy phép chia như thế nào?

Lượt xem:

...
Bài giảng môn Tập đọc-Lớp 5

Bài giảng môn Tập đọc-Lớp 5

Lượt xem:

...
Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Lượt xem:

...
Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Bài giảng môn Toán-Lớp 5

Lượt xem:

...
GIÁO ÁN LỚP 3

GIÁO ÁN LỚP 3

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »